Оголошується конкурс

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (далі – ІРЦ), з метою проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора інклюзивно-ресурсного центру спільної власності територіальних громад сіл та міста Чигиринського району відділ освіти Чигиринської районної державної адміністрації

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

 на заміщення вакантної посади директора ЧРКУ “Інклюзивно-ресурсного центру” Чигиринської районної ради Черкаської області 

     Місце знаходження закладу: вул.Б.Хмельницького, 13, м. Чигирин, 20901.

Оплата праці здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298 із змінами та доповненнями, наказів Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

     Директором  КУ “ІРЦ” може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна педагогіка”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

     Для участі у конкурсі претендент протягом 20 календарних днів з моменту розміщення оголошення разом із заявою про участь у конкурсі у паперовому вигляді особисто подає:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

– особистий листок з обліку кадрів, фото 3 х 4;

– копію документа про вищу освіту;

– копію трудової книжки, що засвідчує досвід роботи;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1);

– інші документи, які, на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Претендент має право відкликати свою заяву, повідомивши про це письмово голову комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

     Зазначені документи надсилаються на поштову (вул. Б.Хмельницького, 13-а, м. Чигирин) та електронну адресу (osvita_chg@ukr.net) відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації.

Після завершення строку прийому документи надаються комісії, яка приймає рішення щодо їх відповідності умовам конкурсу, допуску осіб до участі у конкурсі або ж обґрунтованої відмови, про що претенденти  повідомляються письмово.

         Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для директорів ІРЦ може проводиться за напрямами:

– знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

– знання основ спеціальної педагогіки;

– знання основ управління діяльність ІРЦ.

Про дату та час проведення засідань конкурсної комісії претендентів повідомляють за вказаними контактними номерами телефону та на адресу електронної пошти.

Відповідальна особа: Скічко О.О. , тел.(04730) 2-56-19.

Положення