Оголошується конкурс

на заміщення вакантної посади керівника Матвіївського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів” Чигиринської районної ради Черкаської області.
      Місце знаходження закладу:  Черкаська область, Чигиринський район, с.Матвіївка, вул. Шевченка,25 20941.

    

 

 

  Оплата праці здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 № 1298 із змінами та доповненнями, наказів Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”. 
     

 

 

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів закладів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
     Для участі у конкурсі претендент протягом 20 календарних днів з моменту розміщення оголошення разом із заявою про участь у конкурсі у паперовому вигляді особисто подає: 

– копію документа, що посвідчує особу;

– особистий листок з обліку кадрів, фото 3х4;

– копію документа про вищу освіту;

– біографічну довідку;

– копію трудової книжки, що засвідчує досвід роботи;

– заяву про згоду на обробку персональних даних;

– мотиваційний лист;

– пропозиції кандидата щодо перспективного плану розвитку навчального 

закладу;

  • інші документи, які, на думку претендента, підтверджують йогопрофесійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. Зазначені документи надсилаються на поштову (вул. Б.Хмельницького, 13-а, м. Чигирин) та електронну адресу (osvita_chg@ukr.net) відділу освіти Чигиринської районної державної адміністрації.

 

 

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку закладу, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план реформування закладу протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників закладу, підвищення його конкурентоспроможності;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу.

 

 

Конкурс проводиться в 2 етапи.

І етап – вивчення комісією поданих документів та перспективного плану розвитку закладу. Після завершення строку прийому документи надаються комісії, яка приймає рішення щодо їх відповідності умовам конкурсу, допуску осіб до участі у конкурсі або ж обґрунтованої відмови, про що претенденти повідомляються письмово. Відповідне рішення оформлюється протоколом.
     ІІ етап – публічний захист претендентом перспективного плану розвитку закладу.
     Про дату та час проведення засідань конкурсної комісії претендентів повідомляють за вказаними контактними номерами телефону та на адресу електронної пошти. 

Відповідальна особа: Михно Олена Петрівна, тел.(04730)2-56-19

наказ_конкурс